Skip to content
Các môn học In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 15:17

Danh mục các môn học:

Mã số Tên học phần Tên tiếng Anh Khối lượng
MSE6010 Kỹ thuật đặc trưng vật liệu     Characterization of Materials 3(2-0-2-6)
IMS6040

Vật lý chất rắn nâng cao        

Advanced Solid State Physics 3(2-2-0-6))
IMS6060 Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn Electronic Structure and bonding in Molecules and Solids 2(2-0-0-4)
IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano Nanostructured materials 2(2-0-0-4)
IMS6140

Quang từ                      

Magneto-Optics 2(1,5-1-0-4)
IMS6150

Điện tử học Spin

Spintronics 2(2-0-0-2)
PH3110

Vật lý chất rắn đại cương

Solid state phyics 3(2-2-0-6)
PH4040

Vật lý và kỹ thuật màng mỏng

Physics and technolohgy of thin films 2(2-1-0,5-4)
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:41 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?