Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm Nano từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
Các hướng nghiên cứu In Email
Viết bởi Long VIC   
Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 13:58

Đào tạo:

  • Các hướng đào tạo chính: Đào tạo các trình độ thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học vật liệu
  • Chương trình đào tạo (các khóa học được đảm nhận bởi các cán bộ nghiên cứu của PTN

Đối với trình độ cao học:

  • Khoa học vật liệu
  • Các trúc điện tử của phân tử và chất rắn
  • Vật lý chất rắn
  • Từ học và siêu dẫn
  • Spintronics
  • Quang từ

Đối với trình độ tiến sỹ:

  • Vật liệu điện tử nâng cao
  • Các khoa học tự chọn lien quan đến vật liệu từ và siêu dẫn

 

Các hướng nghiên cứu chính:

Phòng thí nghiệm tập chung nghiên cứu các tính chất từ, điện hóa và điện tử của các kim loại ô xít và các hợp chất có liên quan. Một mặt các đề tài nghiên cứu các vấn đề công nghệ mang tính thời sự để đưa các vật liệu này vào ứng dụng trong công nghiệp điện, điện tử,  tích trữ năng lượng, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe. Mặt khác, các vật liệu có thế mạnh trong quá trình ứng dụng cùng với các tính chất cơ bản của chúng cũng rất được quan tâm.

- Từ học và các vật liệu từ dạng khối, dạng màng mỏng và hạt từ nano.

- Vật lý spin và công nghệ vật liệu và linh kiện spintronics.

- Các hiện tượng và vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao:

4. Siêu dẫn nhiệt độ cao

Các hợp chất siêu dẫn nhiệt độ cao nền Bismuth (Bi-2212, Bi-2223) được chế tạo bằng hai phương pháp chính: Phản ứng pha rắn và sol-gel. Các đặc trưng từ và siêu dẫn, cấu trúc tinh thể và cấu trúc điện tử đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm tìm ra các điều kiện công nghệ, hiệu ứng pha tạp thích hợp cho mẫu tốt, đặc biệt là mật độ dòng tới hạn cao định hướng cho việc ứng dụng.Các màng siêu dẫn mỏng cũng như dày (Bi-2212, Bi-2223, Y(R)-123) cũng đã được chế tạo trên một số đế khác nhau cho chất lượng tốt và mật độ dòng tới hạn cao.

 

 

Các phép đo hệ số từ hóa động và điện trở suất được xây dựng trên hệ làm lạnh chu trình kín (20-300K)

Điện trở suất tỉ đối của mẫu siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-2223 chế tạo bằng phương pháp sol-gel citrate  

Các đường cong hệ số từ hóa động phụ thuộc nhiệt độ của mẫu siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-2223 chế tạo bằng phương pháp sol-gel citrate trong các từ trường khác nhau  (0-600 A/m)  

 

 

Ảnh SEM của màng mỏng siêu dẫn Bi-2212 trên đế STO bằng phương pháp bốc bay laze xung (PLD)

Đường cong từ trễ của màng mỏng siêu dẫn Bi-2212 trên đế STO bằng phương pháp bốc bay laze xung  (có mật độ dòng tới hạn  106A/cm2)  

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:35 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?