Skip to content
Các môn học In Email
Viết bởi Admin   
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 11:08

Danh mục các môn học:

Mã số Tên học phần Tên tiếng Anh Khối lượng
MSE6020 Khoa học vật liệu nâng cao                 Advanced Materials Sience 3(2,5-1-0-6)
MSE6030 Tổng hợp và chế tạo vật liệu   Materials Synthesis and Fabrication 3(2,5-1-0-6)
IMS6020

Cơ học lượng tử ứng dụng    

Appled Quantum Physics

3(2-2-0-6)

IMS6030

Vật lý thống kê ứng dụng      

Applied statistical physics

3(2-1-1-6)

IMS6050 Vật lý sinh học và vật chất cô đặc thể mềm Biological Physiscs and Soft Condensed Matter 3(2-2-0-6)
IMS6070 Vật lý vật liệu bán dẫn            Semiconductor
Physics
2(2-0-0-4)
IMS6080 Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn Magnetism, Magnetic Materials and Superconductivity 3(2,5-1-0-6)
IMS6090

Công nghệ vi hệ thống           

Microsystem technology 2(2-0-0-4)
IMS6100 Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn Physics and technology of semiconductor integrated circuits (IC) and sensors 2(1-0-2-4)
IMS6110 Vật liệu và linh kiện quang điện tử Optoelectronic Materials and Devices 2(1,5-1-0-4)
IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano Nanostructured materials 2(2-0-0-4)
IMS6130 Tin học vật lý              Physics informatics 2(1-0-2-4)
IMS6160

Công nghệ Sol-gel

Sol-gel Technology 2(1,5-0-1-4)
IMS6170

Hóa vật liệu

Materials Chemistry 2(1-1-1-4)
IMS6190

Các vấn đề về quản lý trong công nghiệp công nghệ cao

General Management in High-tech Industries 2(2-0-0-4)

IMS6210

Công nghệ đóng gói mạch tích hợp (IC) 

IC Packaging and Assembly

2(2-0-0-4)
IMS6240

Vật liệu thông minh và ứng dụng  

Smart materials and its applications

2(1,5-1-0-4)
MSE3016

Nhập môn Khoa học và kỹ thuật vật liệu 

Introduction to Materials Science and Engineering 3(2,5-1-0-6)
PH3060

Cơ học lượng tử

Quantum Physics 3(3-1-0-6)
PH3120

Vật lý thống kê

Statistical physics 3(3-1-0-6)
PH4110

Hóa lý chất rắn

Solid state chemistry 2(2-1-0.5-4)

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:40 )
 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?