Skip to content
Các môn học In Email
Viết bởi Admin   
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 11:08

Danh mục các môn học:

Mã số Tên học phần Tên tiếng Anh Khối lượng
MSE6020 Khoa học vật liệu nâng cao                 Advanced Materials Sience 3(2,5-1-0-6)
MSE6030 Tổng hợp và chế tạo vật liệu   Materials Synthesis and Fabrication 3(2,5-1-0-6)
IMS6020

Cơ học lượng tử ứng dụng    

Appled Quantum Physics

3(2-2-0-6)

IMS6030

Vật lý thống kê ứng dụng      

Applied statistical physics

3(2-1-1-6)

IMS6050 Vật lý sinh học và vật chất cô đặc thể mềm Biological Physiscs and Soft Condensed Matter 3(2-2-0-6)
IMS6070 Vật lý vật liệu bán dẫn            Semiconductor
Physics
2(2-0-0-4)
IMS6080 Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn Magnetism, Magnetic Materials and Superconductivity 3(2,5-1-0-6)
IMS6090

Công nghệ vi hệ thống           

Microsystem technology 2(2-0-0-4)
IMS6100 Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn Physics and technology of semiconductor integrated circuits (IC) and sensors 2(1-0-2-4)
IMS6110 Vật liệu và linh kiện quang điện tử Optoelectronic Materials and Devices 2(1,5-1-0-4)
IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano Nanostructured materials 2(2-0-0-4)
IMS6130 Tin học vật lý              Physics informatics 2(1-0-2-4)
IMS6160

Công nghệ Sol-gel

Sol-gel Technology 2(1,5-0-1-4)
IMS6170

Hóa vật liệu

Materials Chemistry 2(1-1-1-4)
IMS6190

Các vấn đề về quản lý trong công nghiệp công nghệ cao

General Management in High-tech Industries 2(2-0-0-4)

IMS6210

Công nghệ đóng gói mạch tích hợp (IC) 

IC Packaging and Assembly

2(2-0-0-4)
IMS6240

Vật liệu thông minh và ứng dụng  

Smart materials and its applications

2(1,5-1-0-4)
MSE3016

Nhập môn Khoa học và kỹ thuật vật liệu 

Introduction to Materials Science and Engineering 3(2,5-1-0-6)
PH3060

Cơ học lượng tử

Quantum Physics 3(3-1-0-6)
PH3120

Vật lý thống kê

Statistical physics 3(3-1-0-6)
PH4110

Hóa lý chất rắn

Solid state chemistry 2(2-1-0.5-4)

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:40 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?