Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Thông báo Thời khóa biểu Khóa ITIMS-2012: Thời khóa biểu tuần: 15/10 – 19/10/2012
Khóa ITIMS-2012: Thời khóa biểu tuần: 15/10 – 19/10/2012 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 19 Tháng 10 2012 16:13

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS-2012

1.  Tuần: 22/10 – 26/10/2012


Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Triết học

Triết học

Triết học

9h00: Cơ học lượng tử ứng dụng


Chiều

13h30: Bảo vệ luận văn TN K2010B

15h05: Kỹ thuật đặc trưng vật liệu


15h05: Khoa học vật liệu nâng cao

15h05: Tổng hợp & chế tạo vật liệu

14h15: Cấu trúc điện tử &  liên kết trong phân tử & vật rắn

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00

3.  Địa điểm:

- Các HP: Khoa học vật liệu nâng cao; Cơ học lượng tử ứng dụng; Cấu trúc điện tử &  liên kết trong phân tử & vật rắn học tại phòng 403, tòa nhà ITIMS

- Các HP: Kỹ thuật đặc trưng vật liệu; Tông hợp & chế tạo vật liệu học tại 401, C5

- HP Triết học học tại 205, B1

4. Học phần:            

1. Cơ học lượng tử ứng dụng. PGS. TS. Đỗ Phương Liên

2. Cấu trúc điện tử &  liên kết trong phân tử & vật rắn. PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

3. Khoa học vật liệu nâng cao. PGS. Nguyễn Văn Chi & GS. Thân Đức Hiền

4. Tổng hợp & chế tạo vật liệu. GS. Nguyễn Khắc Xương; PGS. Nguyễn Văn Hiếu; TS. Trần Hải Ninh

5. Kỹ thuật đặc trưng vật liệu. GS. Đỗ Minh Nghiệp & PGS. Nguyễn Anh Tuấn

6. Triết học

 

 

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?