Thực tập Công nghệ Vật liệu Từ Print
Written by Admin   
Thursday, 14 January 2010 09:11

Danh mục học liệu của môn học Thực tập Công nghệ Vật liệu Từ:

1 - Bài: Chế tạo màng mỏng từ

 

Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Viện ITIMS, ĐHBKHN

 

Last Updated ( Monday, 22 March 2010 17:56 )