Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 04/01/2010 - 08/01/2010 Print
Written by Admin   
Thursday, 31 December 2009 16:44

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 04/01/2010 - 08/01/2010

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 04/01/2009 - 08/01/2010

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Thứ 7

 Sáng


 

 


Thi Spintronics

 

 Chiều 


 

 


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, Tầng 4, viện ITIMS.

4. Môn học:   

Ghi chú:

- Các học viên chuẩn bị thi hết môn: CN MEMS; Công nghệ IC.