Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 21/12/2009 - 25/12/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 18 December 2009 10:50

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 21/12/2009 - 25/12/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 21/12/2009 - 25/12/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Thứ 7

 Sáng


 

 

Công nghệ Sol-gel

 

 Chiều

 

 

Thi Công nghệ
Sol-gel

 

 


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, Tầng 4, viện ITIMS.

4. Môn học:   
    1. Vật liệu có cấu trúc nano. PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
    2. Spintronics. PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
    3. Công nghệ Sol-gel. TS. Trần Ngọc Khiêm

Ghi chú:

- Các học viên nộp bài thi hết môn của GS. Rudolf.; Báo cáo Thực tập Phòng sạch.
- Yêu câu các học viên nộp bài Môn Cấu trúc nano trước ngày 30/12/2009
- Các học viên chuẩn bị thi hết môn: CN MEMS; Công nghệ IC; Spintronics.