Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 07/12/2009 - 11/12/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 04 December 2009 14:53

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 07/12/2009 - 11/12/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 07/12/2009 - 11/12/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Thứ 7

 Sáng


Công nghệ Sol-gel

Công nghệ Sol-gel

Spintronics

 

 Chiều

 

Spintronics

Vật liệu có
cấu trúc Nano

 

 

 


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, Tầng 4, viện ITIMS.

4. Môn học:   
    1. Vật liệu có cấu trúc nano. PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
    2. Spintronics. PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
    3. Công nghệ Sol-gel. TS. Trần Ngọc Khiêm

Ghi chú: - Các học viên nộp bài thi hết môn của GS. Rudolf.