Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 26/10/2009 - 30/10/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 23 October 2009 14:30

 Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 26/10/2009 - 30/10/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2009

1.  Tuần: 26/10/2009 - 30/10/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng

 


 

 Chiều

Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn

Triết học

 

Triết học


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 404, nhà ITIMS.
                     Môn Triết học tại phòng 302, nhà C1, ĐHBKHN
4. Môn học:   
  1. Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ghi chú: - Từ 23/10 đến 1/11/2009, các học viên thi Tiếng Anh.