Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 05/10/2009 - 09/10/2009 Print
Written by Admin   
Wednesday, 07 October 2009 17:46

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 05/10/2009 - 09/10/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 05/10/2009 - 09/10/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Vật liệu có 
cấu trúc Nano

 

Công nghệ Sol-gel

 

 Chiều


 


Công nghệ Sol-gel


Vật lý và công nghệ
linh kiện bán dẫn
và mạch tích hợp

Vật liệu có 
cấu trúc Nano


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Vật liệu có cấu trúc Nano. PGS. TS. Phạm Thành Huy
  2. Vật lý và công nghệ linh kiện bán dẫn và mạch tích hợp TS. Nguyễn Văn Hiếu
  3. Công nghệ Sol-gel. TS. Trần Ngọc Khiêm

Ghi chú: - Từ 23/10 đến 1/11/2009, các học viên thi Tiếng Anh.

Last Updated ( Wednesday, 07 October 2009 18:09 )