Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 21/09/2009 - 25/09/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 21 September 2009 15:39

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 21/09/2009 - 25/09/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 21/09/2009 - 25/09/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Vật liệu có 
cấu trúc Nano

 


Vật liệu có 
cấu trúc Nano

 Chiều


 Vật lý và công nghệ
linh kiện bán dẫn
và mạch tích hợp

Công nghệ Sol-gel


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Vật liệu có cấu trúc Nano. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
  2. Vật lý và công nghệ linh kiện bán dẫn và mạch tích hợp TS. Nguyễn Văn Hiếu
  3. Công nghệ Sol-gel. TS. Trần Ngọc Khiêm

Ghi chú: - Từ 23/10 đến 1/11/2009, các học viên thi Tiếng Anh.