Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 06/07/2009 - 10/07/2009 Print
Written by Admin   
Sunday, 05 July 2009 15:00
Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 06/07/2009 - 10/07/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 06/07/2009 - 10/07/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Thi Cảm biến
bán dẫn

 Thi cấu trúc
điện tử vật liệu Chiều


 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Quang điện tử bán dẫn. PGS. TS. Phạm Thành Huy
  3. Các phương pháp Vi phân tích Vật liệu. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Ghi chú:

- Các học viên nộp báo cáo môn Siêu dẫn vào sáng ngày 13/7/2009 và báo cáo vào 14/7/2009
- Ngày 17/7/2009 các học viên thi hết môn Các phương pháp vi phân tích vật liệu.