Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 22/06/2009 - 26/06/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 22 June 2009 17:22

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 22/06/2009 - 26/06/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 22/06/2009 - 26/06/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Thi Tin học
Vật lý

 Thực tập
nghiên cứu KH

Thực tập
nghiên cứu KH

Cảm biến
bán dẫn

 Chiều


 

Các phương pháp
Vi phân tích Vật liệu 


Quang Điện tử
Bán dẫn
 

Các phương pháp
Vi phân tích Vật liệu

Quang điện tử
bán dẫn 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Quang điện tử bán dẫn. PGS. TS. Phạm Thành Huy
  3. Các phương pháp Vi phân tích Vật liệu. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Ghi chú: Trong tuần 29/6 – 2/72009, các học viên thi môn Cấu trúc điện tử vật liệu.