Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 15/06/2009 - 19/06/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 12 June 2009 14:02

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 15/06/2009 - 19/06/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 15/06/2009 - 19/06/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Thực tập
nghiên cứu KH

 Thực tập
nghiên cứu KH

Siêu dẫn 

Cảm biến
bán dẫn

 Chiều


 

Các phương pháp
Vi phân tích Vật liệu 


Quang Điện tử
Bán dẫn
 

Các phương pháp
Vi phân tích Vật liệu


 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Siêu dẫn. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
  3. Quang điện tử bán dẫn. PGS. TS. Phạm Thành Huy
  4. Các phương pháp Vi phân tích Vật liệu. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Ghi chú: Ngày 23/6/2009, các học viên thi môn Tin học vật lý.