Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 18/05/2009 - 22/05/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 18 May 2009 09:34

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 18/05/2009 - 22/05/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 18/05/2009 - 22/05/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Siêu dẫn

 Cảm biến
bán dẫn

Siêu dẫn 

Cấu trúc điện tử
của vật liệu

 Chiều


 

  thi Công nghệ
màng mỏng 

 


Quang điện tử
Bán dẫn
 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Cấu trúc điện tử của Vật liệu. TS. Nguyễn Phúc Dương
  3. Siêu dẫn. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
  4. Quang điện tử bán dẫn. PGS. TS. Phạm Thành Huy

Ghi chú: Các học viên chuẩn bị thi môn Tin học vật lý.