Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 11/05/2009 - 15/05/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 11 May 2009 15:13

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 11/05/2009 - 15/05/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 11/05/2009 - 15/05/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Siêu dẫn

 Cảm biến
bán dẫn

Siêu dẫn 

Cấu trúc điện tử
của vật liệu

 Chiều


 

  

 


 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Cấu trúc điện tử của Vật liệu. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ghi chú: Thứ Hai ngày 18/5/2009 các học viên thi môn Công nghệ màng mỏng.