Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 04/05/2009 - 08/05/2009 Print
Written by Admin   
Wednesday, 29 April 2009 13:47

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 04/05/2009 - 08/05/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 04/05/2009 - 08/05/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
 Cảm biến
bán dẫn

 

Cấu trúc điện tử
của vật liệu

 Chiều


 

 


Thi Từ học
và Vật liệu từ

 Thi Từ học
và Vật liệu từ


 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Cấu trúc điện tử của Vật liệu. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ghi chú: Các học viên nộp báo cáo môn Từ học & vật liệu từ dưới dạng đĩa CD trước ngày thứ Hai (04/5/2009).