Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 20/04/2009 - 24/04/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 20 April 2009 10:59

 Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 20/04/2009 - 24/04/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 20/04/2009 - 24/04/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Tin học vật lý

 Cảm biến
bán dẫn

Cấu trúc điện tử
của vật liệu

Tin học vật lý

 Chiều


 

VL & CN
Màng mỏng 


 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
                     Môn Tin học vật lý học tại phòng máy tính 402, ITIMS

4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Tin học vật lý. PGS. TS. Trần Quang Vinh
  3. VL & CN Màng mỏng. PGS. TS. Vũ Ngọc Hùng
  4. Cấu trúc điện tử của Vật liệu. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ghi chú: Các học viên chuẩn bị thi môn VL & CN Màng mỏng và Từ học & vật liệu từ.

Last Updated ( Friday, 24 April 2009 11:19 )