Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 13/04/2009 - 17/04/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 10 April 2009 22:55

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 13/04/2009 - 17/04/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 13/04/2009 - 17/04/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Từ học và
Vật liệuTừ

 

Từ học và
Vật liệuTừ

 

 Chiều


  Tin học vật lý

VL & CN
Màng mỏngTin học vật lý


 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
                     Môn Tin học vật lý học tại phòng máy tính 402, ITIMS

4. Môn học:   
  1. Từ học và Vật liệu từ. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
  2. Tin học vật lý. PGS. TS. Trần Quang Vinh
  3. VL & CN Màng mỏng. PGS. TS. Vũ Ngọc Hùng

Ghi chú: Các học viên chuẩn bị thi môn VL & CN Màng mỏng và Từ học & vật liệu từ.