Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 02/02/2009 - 06/02/2009 Print
Written by Admin   
Tuesday, 20 January 2009 21:13

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 02/02/2009 - 06/02/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 02/02/2009 - 06/02/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng


Nhập môn Khoa
học Vật liệu


Nhập môn Khoa
học Vật liệu

Hóa Vật liệu

 Chiều

 

 



Điện tử cơ sở

 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.

4. Môn học:   
   1. Nhập môn Khoa học Vật liệu. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
   2. Điện tử cơ sở. PGG. TS. Trần Quang Vinh
   3. Hóa Vật liệu. TS. Mai Anh Tuấn

Ghi chú:  

  • Trong tuần 02-06/01/2009 các học viên nộp báo cáo môn Vật lý lý thuyết cho thầy Đỗ Trần Cát