Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 12/01/2009 - 16/01/2009 Print
Written by Admin   
Friday, 09 January 2009 16:12

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 12/01/2009 - 16/01/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 12/01/2009 - 16/01/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng

Seminar Giới thiệu
về các hướng nghiên cứu của ITIMS

Nhập môn Khoa
học Vật liệu

8h30
Thi Vật lý
chất rắn

 

Hóa Vật liệu

 Chiều

 

Điện tử cơ sở

Điện tử cơ sở

Nhập môn Khoa
học Vật liệu

 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.

4. Môn học:   
   1. Nhập môn Khoa học Vật liệu. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
   2. Điện tử cơ sở. PGG. TS. Trần Quang Vinh
   3. Hóa Vật liệu. TS. Mai Anh Tuấn

Ghi chú:  

  • Các học viên sẽ nghỉ Tết nguyên Đán Kỷ Sửu từ 17/01 đến ngày 01/02/2009