Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 05/01/2009 - 09/01/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 05 January 2009 11:57

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 05/01/2009 - 09/01/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 05/01/2009 - 09/01/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng


Nhập môn Khoa
học Vật liệu

9h Thi Vật lý
bán dẫn

Điện tử cơ sở

Hóa Vật liệu

 Chiều

 

Điện tử cơ sở

 

Nhập môn Khoa
học Vật liệu

 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.

4. Môn học:   
   1. Nhập môn Khoa học Vật liệu. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
   2. Điện tử cơ sở. PGG. TS. Trần Quang Vinh
   3. Hóa Vật liệu. TS. Trần Ngọc Khiêm

Ghi chú:  

  •  Trong tuần 12-16/01/2009 các học viên sẽ thi hết môn Vật lý chất rắn
Last Updated ( Friday, 09 January 2009 16:21 )