Khóa ITIMS-2007: Thời khóa biểu tuần: 01/12 - 05/12/2008 Print
Written by Nguyen Van Hieu   
Friday, 05 December 2008 12:11

Khóa ITIMS-2007: Thời khóa biểu tuần từ 01/12 - 05/12/2008

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2007

1.  Tuần: 01/12 – 05/12/2008

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng

 

 

Thi VL và CN Linh kiện
bán dẫn và mạch tích hợp


Thi Spintronics

 Chiều


Công nghệ Sol-gel

 

 Vật lý lý thuyết

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 404, nhà ITIMS.

4. Môn học:   
            1. Spintronics.  TS. Nguyễn Anh Tuấn
            2. Công nghệ Sol-gel. TS. Trần Ngọc Khiêm

Ghi chú:

-    Trong tuần 08 - 12/12/2008 thi hết môn Công nghệ MEMS.
-    Các học viên nộp báo cáo nghiên cứu khoa học trước ngày 19/12/2008