Đào tạo ngoại khóa Print
Written by Vu Anh Minh   
Tuesday, 16 September 2008 18:04

 Ngoài những hoạt động chính khóa, nhiều khóa đào tạo ngoại khóa, đào tạo nâng cao cũng thường xuyên được thực hiện tại viện ITIMS. Với đẳng cấp và chất lượng quốc tế.

 

V. ĐÀO TẠO NGOẠI KHOÁ

1. Tin học cơ sở:

- Kiến trúc máy tính

- Kiến thức điện tử cơ sở

- Lập trình điều khiển tự động, xây dựng hệ đo ghép nối máy tính

    Học viên sẽ được trang bị những hiểu biết và kỹ năng làm việc căn bản với máy tính, nắm bắt được các kỹ thuật đo và điều khiển trên máy tính.

2. Tin học nâng cao:

- Mô phỏng và mô hình hoá trên máy tính

- Kỹ thuật xử lý tín hiệu

- Kỹ thuật tính toán

    Các học viên được nâng cao kỹ năng tính toán, xử lý và mô phỏng trên máy tính 

3. Các khoá tin học khác

- Tin học ứng dụng (OFFICE, CAD/CAM)

- Mạng và Internet

- Cơ sở dữ liệu

- Thiết kế

 

 

Last Updated ( Wednesday, 03 December 2008 17:51 )