Skip to content
You are here: Home page Research Projects
Current research projects Print E-mail
Written by Admin   
Wednesday, 25 January 2017 10:42

CURRENT PROJECTS

No

Code

Promoter

Project title

Project type/duration

Status

1

NCCB-ĐHUD.2011-G/01

Dr. Tran Ngoc Khiem

A study into photoluminescence and other optical properties of SiO2-SnO2/ZnO nanocomoposite doped with earth rare ion: Towards a realization of planar waveguide

MOST, Basics Research Program /2011-2014

Conducting2

103.02-2010.22

Dr. Nguyen Khac Man

Effect of grain boundaries on some physical properties and critical current density of high-Tc  Bi-2223 system 

NAFOSTED/2010-2013

Published 01  ISI paper

3

103.02-2010.23

Assoc. Prof. Dr. Vu Ngoc Hung

Study and development of micro integrated motion sensor based on MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) technology

NAFOSTED/2010-2013

Conducting

4

103.02-2010.37

TS. Nguyễn Văn Quy

Study of the change in mass of functional nanomaterials using quartz crystal microbalance and their applications for environmental monitoring devices.

NAFOSTED/2010-2013

Published 02  ISI papers5

103.02-2011.42

Dr. Vu Van Quang

Wafe-scale synthesis of graphene by chemical vapor deposition (CVD) and its applications in sensors

NAFOSTED/2011-2014

Published 01  ISI paper

6

103.02-2011.43

Dr. Nguyen Duc Minh

Realization of biosensors based on piezoelectric cantilevers using ferroelectric thin films

NAFOSTED/2011-2014

Published 02  ISI papers

7

103.02-2011.45

TS. Nguyen Duc Hoa

Development a facile method to synthesize large-scale of WO3 nanowires/nanorods for detection of toxic gases

NAFOSTED/2011-2014

Published 05  ISI papers

8

103.02-2011.46

Dr. Nguyen Van Duy

Development of hybrid nanostructures of metal oxide nanowires and carbon nanotubes or graphene for gas-sensing applications

NAFOSTED/2011-2014

Published 03  ISI papers

9

103.02-2011.48

Dr. Bui Thi Hang

Investigation and preparation of Fe/C material applying for Fe/air battery anode.

NAFOSTED/2011-2014

Published 02  ISI papers

10

103.02-2011.40

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Hieu

A study into the self-heating effect and  surface-functionalization of  semiconductor metal oxide nanowires for gas-sensing application

NAFOSTED/2011-2014

Published 06  ISI papers11

103.02-2012.78

Dr. Chu Thi Xuan

Fabrication and using of microfluidic biosensor system for virus detection

NAFOSTED/2012-2015

Started

12

103.02-2012.07

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Phuc Duong

Study of cation distribution and its effects on magnetic                              properties in some ferrite and iron garnet nanoparticle systems

NAFOSTED/2012-2015

Published 01  ISI paper

13

103.02-2012.41

Dr. Ngo Ngoc Ha

Carrier multiplication in Ge and SiGe nanocrystals embedded in larger band gap materials

NAFOSTED/2012-2015

Started

14

103.02-2012.65

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan

Nghiên cứu những hiện tượng vật lý spin mới trong cấu trúc từ nano dạng hạt, đa lớp, và vật liệu phân cực spin cao

NAFOSTED/2012-2015

Started

15


Dr. Pham Duc Thanh

Fabrication and haracterization of highly-ordered self assembled monoclayers using electrochemical method

NAFOSTED/2012-2014

Started

 

FINISHED PROJECTS

STT

Mã số

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Loại đề tài /thời gian thực hiện

Kết quả công bố

1

103.02.31.09

Dr. Mai Anh Tuan

Realization of electrochemical sensor array based on nanostructured conducting polymer for virus detection application.

NAFOSTED /2009-2011

Published 02  ISI papers

2

103.02.50.09

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan

Research on spin transport and interaction phenomena in magnetic nanostructures

NAFOSTED /2009-2011

Published 02  ISI papers

3

103.02.95.09

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Hieu

Relization of novel electronic and sensing devices based on semiconducting metal-oxide nanowires.

NAFOSTED /2009-2010

Published 05  ISI papers

4

103.02.105.09

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Phuc Duong

Synthesis and magnetic properties of ferrite nanoparticles

NAFOSTED /2009-2011

Published 04  ISI papers

7

KC.02.TN10/11-15

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Hieu

Development of prototype CO and NO2 gas sensors for environmental monitoring

NAFOSTED /2009-2011

Published 02  ISI papers

8

05/2009/HĐ/ĐTĐL.

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Hieu

Development of micro-, nano- sensors based on nanostructured materials and microelectromechanical systems (MEMS) for environmental monitoring

MOST, NCCB-ĐHUD /2009-2013

Published 11  ISI papers

9

KC.02.05/06-10

GS.TS. Nguyễn Đức Chiến

Chemical sensors based on micro- nano-structured materials for monitoring polluted air and water

MOST, Key research program (KC02)  /2008-2010

Published 05  ISI papers

10

KC.02.15/06-10

PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng

Development of microelectromechanical systems (MEMS) devices for industrial and transportation applications

MOST, Key research program (KC02)  /2009-2011


11


PGS.TS. Nguyễn Phúc Dương

Điều tra, khảo sát ô nhiễm bụi từ tính và các nguyên tố kim loại nặng đi kèm trong không khí ở các khu công nghiệp và các làng nghề các tỉnh phía Bắc, đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường

MOET/2008-2010


12

B2008-01-216

TS. Nguyễn Khắc Mẫn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao BSCCO bằng phương pháp sol-gel

Bộ GD-ĐT /2008-20009


13

B2008-01-217

TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nghiên cứu chế tạo số lượng lớn (mass-product) cảm biến hơi cồn và khí LPG bằng công nghệ vi điện tử

Bộ GD-ĐT /2008-20009


14

B2008-01-218

TS. Đặng Thị Thanh Lê

Thiết kế chế tạo cảm biến nhạy hơi cồn trên cơ sở vật liệu dây nano TiO2

Bộ GD-ĐT /2008-20009


15

B2008-01-219

TS. Nguyễn Phúc Dương

Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ ứng dụng cải thiện chất lượng âm thanh loa điện động

Bộ GD-ĐT /2008-20009


16

B2009-01-262

TS. Mai Anh Tuấn

Hoàn thiện công nghệ chế tạo vi cảm biến điện hóa và thiết bị đo để xác định virruts cúm A

Bộ GD-ĐT /2008-20009


17

B2009-01-263

TS. Trần Ngọc Khiêm

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu nanô SnO2 pha tạp Eu3+ được chế tạo bằng phương pháp sol-gel

Bộ GD-ĐT /2008-20009Last Updated ( Wednesday, 22 February 2017 09:19 )
 

Hanoi University of Science and Technology(HUST)

Statistics

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday252
mod_vvisit_counterYesterday148
mod_vvisit_counterThis week951
mod_vvisit_counterThis month4104
mod_vvisit_counterAll days1635956
We have 18 guests online

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


The timetable of classes


Events Calendar


LoginBanner